The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

در طول دوران بارداری با رشد جنین، شاهد بزرگ شدن شکم (رحم) خود هستید. در هفته ۴۰ بارداری میانگین وزن جنین ۳.۵ کیلوگرم و قد او از فرق سر تا پاشنه پا، حدود ۵۱.۲ سانتی‌متر است. اما جنین شما ‌اکنون چه قد و وزنی دارد؟ با این جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری می‌توانیم قد و وزن تقریبی جنین را از هفته ۸ بارداری تا زمان تولد محاسبه کنیم.

 رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

  به خاطر داشته باشید پسرها قدبلندتر و سنگین‌تر از دخترها هستند و هر جنین با دیگری متفاوت است. بنابراین اگر اندازه‌گیری‌های شما در معاینات قبل از زایمان با جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری که در زیر آمده مغایرت داشت نگران نشوید. رشد جنین شما در طول دوران بارداری طبق برنامه زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

در هفته ۱۲ بارداری متخصص سونوگرافی قد نوزاد را از فرق سر تا کفل او اندازه‌گیری می‌کند که به آن (CRL) یا اندازه طول قد نشسته جنین است. با این روش تاریخ زایمان را تعیین می‌کنند. در اسکن ناهنجاری جنین، که حدود هفته ۲۰ بارداری انجام می‌شود، جنین فعالیت بیشتری دارد. این یعنی CRL دقیق نخواهد بود. به جای آن متخصص سونوگرافی اندازه دور سر جنین (HC)،‌ محدوده شکمی (AC) و طول استخوان ران (FL) را اندازه‌گیری می‌کند.

برای سادگی کار،‌ رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری، اندازه طول قد نشسته جنین را از هفته ۸ تا ۱۹ بارداری و اندازه فرق سر تا پاشنه پا را تا هفته ۴۲ بارداری نشان می‌دهد.

جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

وزن (کیلوگرم)

قد (سانتی‌متر)

هفته بارداری

۱ گرم

۱.۶ سانتی‌متر

هفته ۸

۲ گرم

۲.۳ سانتی‌متر

هفته ۹

۴ گرم

۳.۱ سانتی‌متر

هفته ۱۰

۷ گرم

۴.۱ سانتی‌متر

هفته ۱۱

۱۴ گرم

۵.۴ سانتی‌متر

هفته ۱۲

۲۳ گرم

۷.۴ سانتی‌متر

هفته ۱۳

۴۳ گرم

۸.۷ سانتی‌متر

هفته ۱۴

۷۰ گرم

۱۰.۱ سانتی‌متر

هفته ۱۵

۱۰۰ گرم

۱۱.۶ سانتی‌متر

هفته ۱۶

۱۴۰ گرم

۱۳ سانتی‌متر

هفته ۱۷

۱۹۰ گرم

۱۴.۲ سانتی‌متر

هفته ۱۸

۲۴۰ گرم

۱۵.۳ سانتی‌متر

هفته ۱۹

                                                                                                             

قد جنین در جدول زیر از کف سر تا پاشنه پا است:

۳۰۰ گرم

۲۵.۶ سانتی‌متر

هفته ۲۰

۳۶۰ گرم

۲۶.۷ سانتی‌متر

هفته ۲۱

۴۳۰ گرم

۲۷.۸ سانتی‌متر

هفته ۲۲

۵۰۰ گرم

۲۸.۹ سانتی‌متر

هفته ۲۳

۶۰۰ گرم

۳۰ سانتی‌متر

هفته ۲۴

۶۶۰ گرم

۳۴.۶ سانتی‌متر

هفته ۲۵

۷۶۰ گرم

۳۵.۶ سانتی‌متر

هفته ۲۶

۸۷۵ گرم

۳۶.۶ سانتی‌متر

هفته ۲۷

ا کیلوگرم

۳۷.۶ سانتی‌متر

هفته ۲۸

۱.۲ کیلوگرم

۳۸.۶ سانتی‌متر

هفته ۲۹

۱.۳ کیلوگرم

۳۹.۹ سانتی‌متر

هفته ۳۰

۱.۵ کیلوگرم

۴۱.۱ سانتی‌متر

هفته ۳۱

۱.۷ کیلوگرم

۴۲.۴ سانتی‌متر

هفته ۳۲

۱.۹ کیلوگرم

۴۳.۷ سانتی‌متر

هفته ۳۳

۲.۱ کیلوگرم

۴۵ سانتی‌متر

هفته ۳۴

۲.۴ کیلوگرم

۴۶.۲ سانتی‌متر

هفته ۳۵

۲.۶ کیلوگرم

۴۷.۴ سانتی‌متر

هفته ۳۶

۲.۹ کیلوگرم

۴۸.۶ سانتی‌متر

هفته ۳۷

۳.۱ کیلوگرم

۴۹.۸ سانتی‌متر

هفته ۳۸

۳.۳ کیلوگرم

۵۰.۷ سانتی‌متر

هفته ۳۹

۳.۵ کیلوگرم

۵۱.۲ سانتی‌متر

هفته ۴۰

۳.۶ کیلوگرم

۵۱.۵ سانتی‌متر

هفته ۴۱

۳.۷ کیلوگرم

۵۱.۷ سانتی‌متر

هفته ۴۲

 اکنون که  رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری را در اختیار دارید می توانید آن را با اطلاعاتی که در برگه سونوگرافی شما ذکر شده تطابق دهید. به یاد داشته باشید که این اعداد میانگین است، تفاوت جزئی با مقادیر درج شده در برگه سونوگرافی شما قابل اغماض است.

منبع: babycentre

 

 

بیشتر بدانید: 

1- چگونگی رشد جنین در دوره بارداری

2- فرمولی برای تخمین وزن جنین

3- رشد جنین در سه ماهه سوم بارداری

4- وزن طبیعی جنین در هفته های مختلف بارداری (به همراه جدول و نمودار)