آزمایش ژنتیک بعد از سقط و دلیل تجویز این آزمایش چیست؟

اگر چند بار دچار سقط جنین شده اید خصوصا زمانی که تمامی سقط های شما قبل از 12 هفته رخ داده باشند، متخصص معمولا انجام آزمایش ژنتیک بعد از سقط را برای شما توصیه می کند. معمولا آزمایش ناهنجاری کروموزومی را پس از یک بار سقط جنین انجام نمی دهند، بلکه در صورت تکرار سقط این آزمایش توصیه می شود. گرچه انجام آزمایش ژنتیک بعد از سقط اجباری نیست و بستگی دارد که شخص تمایلی به انجام این آزمایش داشته باشد یا خیر، اما در پیشگیری از رخ دادن این حادثه کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

دلیل تجویز  آزمایش ژنتیک بعد از سقط چیست؟

شایع ترین دلیل سقط نوعی ناهنجاری کروموزومی است که باعث عدم ماندگاری بارداری می شود. به نظر ترسناک می رسد، اما در حقیقت، زوج هایی که رنج سقط جنین را پشت سر می گذارند، به احتمال زیاد دوباره باردار شده و در نهایت صاحب فرزندی سالم می شوند. به همین دلیل، پزشکان اغلب پس از یک بار سقط جنین آزمایش هایی که علت سقط جنین بارداری اول را آشکار می کند، انجام نمی دهند. هر چند برخی والدین امیدوار ممکن است فکر کنند با انجام آزمایش می توانند به پایان این مشکل کمک کنند.

نمونه گیری جهت آزمایش ژنتیک بعد از سقط

احتمالا آزمایش کروموزوم پس از چند بار سقط جنین فواید بیشتری دارد. به این منظور، نمونه هایی از بافت های سقط شده باید جمع آوری شده و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد. چالش این است که در صورتی که سقط در اوایل دوران بارداری باشد نمونه گیری بسیار دشوار خواهد بود. مگر این که مادر اتساع و کورتاژ (D&C) انجام دهد، که در این روش بافت هایی را که پس از سقط در رحم باقی مانده از رحم خارج می کنند.

در صورتی که بانو در اوایل دوران بارداری دچار خونریزی شود و احساس کند در حال سقط است، پزشک یا ماما به او می گوید چگونه نمونه ای از بافت جنین را برای انجام آزمایش نگهداری کند.

آزمایش ژنتیک بعد از سقط چه چیزی را نشان می دهد؟

بر اساس تعداد کروموزوم ها و ساختار آن ها، آزمایش ژنتیک بعد از سقط می تواند ناهنجاری های آشکار را به عنوان علت سقط جنین تایید یا رد کند. شایع ترین علت کروموزومی سقط جنین، تریزومی است. موارد دیگر شامل تریپلوئیدی، مونوزومی، تتراپلوئیدی یا ناهنجاری های ساختاری مانند جابجایی است. تمام این موارد اغلب ناشی از ناهنجاری های پراکنده در اسپرم یا تخمک است، تا وراثت از والدین.

گاهی اوقات اگر جنین پسر باشد، نتایج کروموزوم های طبیعی قطعی تلقی می شود. از آنجا که بیش از نیمی از نتایج طبیعی کروموزومی سقط جنین معمولا مونث هستند، محققان معتقدند معمولا بافت مادر باعث آلوده کردن نتیجه می شود (اگرچه ممکن است تکنیک های دقیق آزمایشگاهی احتمال وقوع این اتفاق را کاهش دهد). به دلایل هزینه و امکانات، در این موارد به سختی می توان گفت نتیجه آزمایش را مادر تعیین کرده است یا کودک.

برنامه ریزی برای بارداری بعدی

صرف نظر از نتایج، درصورتی که پس از سقط جنین آزمایش کروموزومی انجام داده اید، به احتمال زیاد پرسش هایی در مورد برنامه ریزی برای بارداری آینده خواهید داشت. پزشک یا مشاور ژنتیک باید قادر به پاسخگویی به پرسش های شما باشد. در صورتی که جواب آزمایش شما کروموزوم های طبیعی را نشان می دهد و یا بی نتیجه است و شما باز هم دچار سقط می شوید، باید از متخصص بخواهید دلایل دیگر سقط جنین را مورد آزمایش قرار دهد.

اگر نتایج آزمایش ناهنجاری کروموزوم را نشان می دهد، احتمال زیادی وجود دارد که این مشکلی تصادفی بوده و لزوما به این معنا نیست که در آینده نیز احتمال داشتن نوزادی با آن ناهنجاری بالا زیاد است.

اغلب ناهنجاری های کروموزومی در نتیجه اشکالاتی در تقسیم سلولی اسپرم یا تخمک ایجاد می شود و اغلب آن ها در بارداری های بعدی رخ نمی دهد. استثنا در این قانون این است که در صورتی که کودک دچار جابه جایی متوازن ژن ها باشد، پزشک از والدین می خواهد آزمایشی با عنوان «جابه جایی متوازن» را انجام دهند.

گزینه های درمانی

زوج هایی که تجربه سقط مکرر دارند و آزمایش آن ها نشان داده است که این اتفاق به دلیل ناهنجاری کروموزومی است، راه هایی برای تجربه بارداری کامل و داشتن فرزند سالم وجود دارد. یکی از این روش ها تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی نامیده می شود که همراه با لقاح آزمایشگاهی (IVF) انجام می گیرد. این کار پرهزینه است و معمولا تحت پوشش بیمه نیست اما ممکن است برای زوج هایی که عمیقا آرزو دارند فرزندی بیولوژیک داشته باشند، مناسب باشد.

سقط کردم، آیا انجام آزمایش ژنتیک بعد از سقط ضروری است؟

درک می کنیم که تحمل از دست دادن کودک بسیار سخت و دشوار است و آزمایش ژنتیک بعد از سقط ممکن است آخرین چیزی باشد که به آن فکر می کنید. اما به یاد داشته باشید که انجام این کار می تواند از رخ دادن مجدد این واقعه پیشگیری کند.

مطالعه بیشتر:

سقط­ مکرر

آیا سقط مکرر با عوامل ژنتیکی در ارتباط است؟

درمان سقط مکرر جنین به چند صورت انجام می شود؟

سقط مکرر چیست و سقط جنین مکرر به چه علت است؟

?پرسش و پاسخ های آزمایش ژنتیک بعد از سقط

سقط کردم، آیا انجام آزمایش ژنتیک بعد از سقط ضروری است؟

درک می کنیم که تحمل از دست دادن کودک بسیار سخت و دشوار است و آزمایش ژنتیک بعد از سقط ممکن است آخری چیزی باشد که به آن فکر می کنید. اما به یاد داشته باشید که انجام این کار می تواند از رخ دادن مجدد این واقعه پیشگیری کند.

اگر مشکل ژنتیکی داشته باشیم چگونه می توانیم بچه دار شویم؟

زوج هایی که تجربه سقط مکرر دارند و آزمایش آن ها نشان داده است که این اتفاق به دلیل ناهنجاری کروموزومی است، راه هایی برای تجربه بارداری کامل و داشتن فرزند سالم وجود دارد. یکی از این روش ها تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی نامیده می شود که همراه با لقاح آزمایشگاهی (IVF) انجام می گیرد. این کار پرهزینه است و معمولا تحت پوشش بیمه نیست اما ممکن است برای زوج هایی که عمیقا آرزو دارند فرزندی بیولوژیک داشته باشند، مناسب باشد.

اگر نتایج آزمایش ژنتیک بعد از سقط بد باشد، یعنی دیگر بچه دار نمی شویم؟

اگر نتایج آزمایش ناهنجاری کروموزوم را نشان می دهد، احتمال زیادی وجود دارد که این مشکلی تصادفی بوده و لزوما به این معنا نیست که در آینده نیز احتمال داشتن نوزادی با آن ناهنجاری بالا زیاد است.

آزمایش ژنتیک بعد از سقط چه چیزی را نشان می دهد؟

بر اساس تعداد کروموزوم ها و ساختار آن ها، آزمایش ژنتیک بعد از سقط می تواند ناهنجاری های آشکار را به عنوان علت سقط جنین تایید یا رد کند. شایع ترین علت کروموزومی سقط جنین، تریزومی است. موارد دیگر شامل تریپلوئیدی، مونوزومی، تتراپلوئیدی یا ناهنجاری های ساختاری مانند جابجایی است. تمام این موارد اغلب ناشی از ناهنجاری های پراکنده در اسپرم یا تخمک است، تا وراثت از والدین.

منبع: verywellfamily