The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا پایین بودن عدد بتا به معنای سقط جنین است؟

گنادوتروپین جفتی انسان موسوم به هاش سی جی  یا همان عدد بتا هورمونی است که بدن در دوران بارداری تولید می کند. این هورمون حامی رشد جنین است.پزشکان برای تایید بارداری، بارداری خارج رحمی یا سقط جنین سطح هاش سی جی را در ادرار و خون آزمایش می کنند. البته تشخیص بارداری، بارداری خارج از رحم و سقط جنین هرگز صرفاً مبتنی بر سطح هاش سی جی نیست، اما آگاهی از نحوه عملکرد این هورمون در چنین مواردی مفید است.

سطح عدد بتا در بارداری

اگر فکر می کنید باردار هستید، آزمایش خون وریدی برای بررسی سطح هاش سی جی لازم است. حتی صفر بودن سطح هاش سی جی خون، لزوما به معنی عدم بارداری نیست. در اولین روزهای بارداری، سطح هورمون گناتروپین جفتی انسان بسیار پایین بوده و در آزمایش تشخیص داده نمی شود.

سطح هاش سی جی بالاتر از 5 میلیون واحد بین المللی در میلی لیتر معمولاً نشان دهنده بارداری است. اولین نتیجه آزمایش سطح پایه در نظر گرفته می شود. این سطح می تواند در محدوده بسیار پائین بین 20 میلیون واحد یا خیلی بیشتر نزدیک به 2500 میلیون واحد در میلی لیتر متغیر باشد.

سطح پایه به دلیل مفهومی که پزشکان آن را زمان دو برابر شدن می نامند، مهم است. در چهار هفته اول بارداری ماندگار، سطح هاش سی جی به طور معمول هر دو تا سه روز دو برابر می شود. پس از هفته ششم، تقریباً در هر 96 ساعت سطح هورمون به دو برابر افزایش می یابد. بنابراین، اگر سطح اولیه بیشتر از 5 میلیون واحد در میلی لیتر باشد، پزشک تکرار آزمایش را درخواست می کند تا ببیند مقدار آن دو برابر شده است یا خیر.

چنانچه عامل خطر وجود نداشته باشد، برای تعیین بارداری، همین مقدار کافی است. در بسیاری موارد، پزشک در فاصله هفته 8 تا 12 سونوگرافی را بعنوان بخشی از مراقبت های سه ماهه اول پیشنهاد می کند.

مقدار عدد بتا در سقط جنین

در صورتی که سقط جنین یا بارداری خارج از رحم رخ دهد، به احتمال زیاد مقدار عدد بتا دو برابر نمی شود، حتی ممکن است کاهش یابد. بنابراین پزشک از فرد می خواهد دو تا سه روز پس از آزمایش اولیه به مطب مراجعه کند تا ببیند آیا سطح هورمون به طور مناسب دو برابر شده است یا خیر.

چه زمانی عدد بتا نگران کننده است؟

اگر سطح هاش سی جی پس از 48 تا 72 ساعت به دو برابر نرسد، احتمال خطر در بارداری وجود دارد. این نوع بارداری از نظر پزشکی، "بارداری ناماندگار" نامیده شود.

در صورتی که سطح هورمون به آرامی در حال کاهش یا افزایش باشد، احتمالاً انجام آزمایش های بیشتر مانند آزمایش خون پروژسترون و سونوگرافی واژینال برای بررسی رحم و ساک بارداری لازم است. علائم دیگر مانند خونریزی یا گرفتگی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

عدد بتا در سقط چه تغییری می کند؟

در شرایط سقط جنین، سطح عدد بتا به طور معمول نسبت به مقادیر قبلی کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر سطح اولیه 120 میلیون واحد در میلی متر باشد، دو روز بعد به 80 میلیون واحد می رسد که نشان می دهد رشد جنین متوقف شده و بدن هورمون های بیشتری برای حمایت از رشد تولید نمی کند.به همین ترتیب، اگر سطح هورمون دو برابر نشود بلکه به آرامی افزایش یابد، به عنوان مثال در مدت دو روز، از 120 میلیون واحد در میلی متر به 130 میلیون واحد برسد، نشان دهنده بارداری ناماندگار بوده که سقط جنین پیامد آن است.

افزایش کم عدد بتا چه معنایی دارد؟

افزایش تدریجی و آرام سطح گنادوتروپین جفتی انسان می تواند نشان دهنده بارداری خارج رحمی باشد، که در آن تخمک بارور شده در جایی خارج از رحم، معمولاً لوله های فالوپ، لانه گزینی می کند. از آنجا که بارداری خارج رحمی یک موقعیت اورژانس پزشکی است، حتما باید در اسرع وقت تشخیص داده شود. از سوی دیگر، ممکن است بارداری خارج رحمی باشد ولی سطح هاش سی جی دو برابر شود، بر این اساس فقط سطح هاش سی جی به تنهایی برای تعیین وضعیت سلامت بارداری کافی نیست.

آیا سطح پایین عدد بتا لزوماً به معنای سقط جنین است؟

سطح پایین هورمون جفتی انسان، به تنهایی شاخص مشکل خاصی نیست. محدوده طبیعی هاش سی جی در مقاطع مختلف بارداری متفاوت است. به عنوان مثال، فقط یک روز پس از عقب افتادن پریود، ممکن است سطح هاش سی جی فقط 10 یا 15 میلیون واحد در میلی متر یا بیش از 200 میلیون واحد در میلی متر باشد. این مقادیر در افراد و بارداری های مختلف با هم فرق دارد. تنها عامل مهم افزایش هورمون در طول زمان است.

آیا کاهش عدد بتا به معنای سقط جنین است؟

با کاهش سطح هورمون، معمولاً چشم انداز بارداری مثبت نیست. اما امکان خطا در آزمایشگاه، تاثیر بیماریهای قبلی مانند سندرم تحریک بیش از حد تخمدان که به دنبال درمان باروری رخ می دهد، وجود دارد. اما به طور کلی، کاهش سطح هاش سی جی پس از نتیجه مثبت بارداری، نشانه خوبی نیست و بارداری غیرماندگار محتمل است.

آیا افزایش بسیار کند عدد بتا لزوماً به معنای سقط جنین است؟

افزایش تدریجی سطح هاش سی جی لزوماً به معنای سقط جنین نیست بلکه برای تعیین وضعیت بارداری، باید آزمایش های بیشتری انجام شود. پزشکان از داده های مبتنی بر مطالعات مقیاس کوچکتر در افرادی که پس از درمان بارداری، باردار شده اند، استفاده می کنند. هر چند سطح هورمون به تشخیص مراحل بعدی کمک می کند، اما شاخص مطلقی برای سقط جنین یا بارداری به شمار نمی آید.

پزشکان عمدتا از زمان دو برابر شدن برای تأیید بارداری و نه تشخیص سقط جنین استفاده می کنند. افزایش 53 درصدی یا بیشتر سطح هاش سی جی پس از دو روز در 99 درصد بارداری ها، مؤید بارداری ماندگار است.

عامل مهم که باید در زمان دو برابر شدن در نظر گرفت، مقدار هاش سی جی اولیه است. به عنوان مثال، در فردی که سطح هاش سی جی اولیه او کمتر از 1500 میلیون واحد در میلی متر است، جای بیشتری برای افزایش سطح هاش سی جی وجود دارد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، در افرادی که سطح هاش سی جی اولیه آنها در سطح 5000 میلیون واحد در میلی متر یا بیشتر باشد، افزایش سطح هاش سی جی به این ترتیب نیست. بارداری دو یا چند قلویی و همچنین سن بارداری می تواند در میزان افزایش هاش سی جی تأثیر بگذارد. بارداری خارج رحمی و سقط جنین می تواند منجر به کاهش سطح هاش سی جی شود. در بارداری مولار سطح بالاتری از هورمون تولید خواهد شد.

چگونه پزشکان سقط جنین را تأیید می کنند؟

پزشکان از آزمایش های مختلفی برای تایید سقط جنین استفاده می کنند، مانند:

• انجام آزمایش خون از جمله هاش سی جی و پروژسترون

• با توجه به علائمی مانند گرفتگی لگن یا خونریزی واژن

• انجام سونوگرافی واژن و معاینه لگن

• انجام اسکن قلب جنین، اگر بر اساس تاریخ بارداری، ضربان قلب جنین باید قابل تشخیص باشد.

پزشک در شرایط ایده آل، قبل از تشخیص سقط جنین، مواردی را در نظر می گیرد. در اوایل بارداری، کاهش سطح هاش سی جی تنها راه تشخیص احتمال سقط جنین است.

تشخیص زود هنگام سقط جنین یا بارداری خارج رحمی بسیار مهم است. بارداری خارج رحمی می تواند منجر به پارگی لوله فالوپ یا آسیب های دیگری شود که باروری و جان مادر را تهدید می کند. سقط جنین که منجر به احتباس بافت می شود خطر عفونت و خونریزی به همراه دارد. بر این اساس، گاهی پزشک برای به حداقل رساندن عوارض، دارو یا جراحی را توصیه می کند. از دست دادن بارداری می تواند پیامدهای عاطفی نیز داشته باشد. تشخیص به موقع موجب تسریع فرآیند سوگ و روند بهبودی خواهد شد.

بازگشت سطح عدد بتا به صفر پس از سقط جنین

بعد از سقط جنین یا زایمان، دیگر هورمون جفتی انسان تولید نمی شود و سطح آن در بدن نهایتاً به صفر میلیون واحد در میلی متر برمی گردد. در واقع، هر رقمی کمتر از 5 میلیون واحد در میلی متر "منفی" است، بنابراین 1 تا 4 میلیون واحد در میلی متر نیز "صفر" در نظر گرفته می شود.

در صورت سقط جنین، زمان صفر شدن سطح هورمون، به مقدار آن در زمان سقط بستگی دارد. چنانچه سقط در اوایل بارداری رخ دهد و سطح هاش سی جی خیلی بالا نبوده باشد، معمولاً در عرض چند روز به صفر می رسد.

به گفته منابع معتبر، اگر سطح هاش سی جی هنگام سقط جنین، مضربی از هزار یا ده هزار میلیون واحد باشد، برای رسیدن به صفر باید چند هفته ای صبر کنیم. وقتی این مقدار به صفر رسید، معمولاً قاعدگی و تخمک گذاری دوباره آغاز می شود.

پزشکان معمولاً قبل از اولین قاعدگی پس از سقط، اقدام به بارداری را توصیه نمی کنند. به این ترتیب محاسبه زمان زایمان راحت تر خواهد بود. اگر برای سقط از روش اتساع و کورتاژ استفاده شده باشد، پزشک از بیمار می خواهد بعد از دو یا سه قاعدگی، اقدام به بارداری کند. زیرا بعد از اتساع و کورتاژ مخاط رحم نازک می شود و پوشش ضخیم تر برای بارداری بهتر است. پوشش آستری رحم بعد از چند ماه دوباره بهبود می یابد.

کلام آخر

سقط جنین در اوایل بارداری، تجربه عاطفی و جسمی دردناکی است. اگر براساس عدد بتا مشکوک به سقط هستید، با پزشک مشورت کنید. پزشک با تجویز آزمایش هایی از جمله آزمایش خون هاش سی جی اطلاعات بیشتری به دست می آورد. سقط جنین به این معنی نیست که شما هرگز بارداری موفقی نخواهید داشت. در حقیقت، اغلب بعد از سقط بارداری موفق رخ می دهد، پس امیدوار باشید.

مطالعه بیشتر:

بتای پایین در بارداری ،دلیل بتای پایین در بارداری چیست؟

تشخیص احتمال سقط از روی عدد بتا آیا امکان پذیر است؟

هورمون HCG چیست و میزان بالا یا پایین آن به چه معناست؟

عدد بتا در دوران بارداری چند باید باشد؟ جدول عدد بتا در بارداری

?پرسش و پاسخ های مقدار عدد بتا در سقط جنین

افزایش کم عدد بتا چه معنایی دارد؟

افزایش تدریجی و آرام سطح گنادوتروپین جفتی انسان می تواند نشان دهنده بارداری خارج رحمی باشد، که در آن تخمک بارور شده در جایی خارج از رحم، معمولاً لوله های فالوپ، لانه گزینی می کند.

آیا کم بودن عدد بتا لزوماً به معنای سقط جنین است؟

سطح پایین هورمون جفتی انسان، به تنهایی شاخص مشکل خاصی نیست. محدوده طبیعی هاش سی جی در مقاطع مختلف بارداری متفاوت است. به عنوان مثال، فقط یک روز پس از عقب افتادن پریود، ممکن است سطح هاش سی جی فقط 10 یا 15 میلیون واحد در میلی متر یا بیش از 200 میلیون واحد در میلی متر باشد. این مقادیر در افراد و بارداری های مختلف با هم فرق دارد. تنها عامل مهم افزایش هورمون در طول زمان است.

آیا کاهش عدد بتا به معنای سقط جنین است؟

با کاهش سطح هورمون، معمولاً چشم انداز بارداری مثبت نیست. اما امکان خطا در آزمایشگاه، تاثیر بیماریهای قبلی مانند سندرم تحریک بیش از حد تخمدان که به دنبال درمان باروری رخ می دهد، وجود دارد. اما به طور کلی، کاهش سطح هاش سی جی پس از نتیجه مثبت بارداری، نشانه خوبی نیست و بارداری غیرماندگار محتمل است.

آیا افزایش بسیار کند عدد بتا لزوماً به معنای سقط جنین است؟

افزایش تدریجی سطح هاش سی جی لزوماً به معنای سقط جنین نیست بلکه برای تعیین وضعیت بارداری، باید آزمایش های بیشتری انجام شود. پزشکان از داده های مبتنی بر مطالعات مقیاس کوچکتر در افرادی که پس از درمان بارداری، باردار شده اند، استفاده می کنند. هر چند سطح هورمون به تشخیص مراحل بعدی کمک می کند، اما شاخص مطلقی برای سقط جنین یا بارداری به شمار نمی آید.

منبع: healthline