از چه زمانی می توانید صدای قلب جنین را با سونوگرافی و گوش بشنوید؟

برای اولین بار شنیدن صدای قلب جنین برای پدر و مادرها مرحله ای بسیار هیجان انگیز است. ضربان قلب جنین را ممکن است بتوان اولین بار از هفته پنجم یا ششم با سونوگرافی واژینال شنید. این زمانی است که می توان گاهی قطب جنینی، اولین نشانه رویان در حال رشد را دید. اما از اواسط هفته ۶ تا ۷ می توان ضربان را بهتر تشخیص داد. در این زمان پزشک نخستین سونوگرافی شکمی را برای بررسی نشانه های بارداری سالم و پیش رونده انجام خواهد داد.

در اولین جلسه سونوگرافی چه خواهید دید

پس از تست مثبت بارداری، پزشک توصیه می کند حدود اواسط هفته ۷ تا ۸ بارداری سونوگرافی انجام دهید. برخی دیگر تا هفته های ۱۱ تا ۱۴ دستور سونوگرافی نمی دهند. پزشک در شرایط زیر در هفته ششم سونوگرافی انجام می دهد:

- عارضه پزشکی قبلی

- سقط جنین

- دشواری در حفظ بارداری در گذشته

در نوبت سونوگرافی، پزشک یا تکنیسین سونوگرافی موارد زیر را بررسی می کند:

- تایید بارداری و بررسی عدم بارداری مولار یا خارج از رحم

- تایید ضربان قلب جنین

- اندازه گیری طول تاج تا کپل جنین که برای تعیین سن بارداری مفید است.

- بررسی بارداری ناهنجار

تعداد ضربان قلب جنین چقدر باید باشد؟

ضربان قلب جنین در هفته های ۶ تا ۷ باید بین ۹۰ تا ۱۱۰ ضربان در دقیقه باشد. در هفته نهم ضربان جنین به ۱۴۰ تا ۱۷۰ می رسد.

چرا ممکن است صدای قلب جنین جنین را نشنوید؟

ممکن است در اولین نوبت سونوگرافی صدای قلب جنین را نشنوید. اکثرا به این خاطر است که بسیار زود است. این الزاما به معنای وجود مشکل نیست.

پزشک ممکن است سونوگرافی دیگری را یک تا دو هفته بعد انجام دهد. دلایل دیگری که ممکن است ضربان قلب جنین را نشنوید شامل موارد زیر است:

- عقب رفتن رحم

- بزرگی شکم

- کمتر بودن سن بارداری از حد انتظار

اگر صدای قلب جنین در هفته هشتم شنیده نشود، چه خواهد شد؟

اگر ضربانی تشخیص داده نشود، پزشک اندازه های جنین را بررسی می کند. اگر طول تاج تا کپل بیشتر از ۵ میلی متر باشد و ضربانی وجود نداشته باشد این موضوع مایه نگرانی پزشک خواهد شد.  پس از هفته ششم، اگر کیسه بارداری وجود نداشته باشد پزشک را نگران می کند. ممکن است برای تایید بارداری آزمایش خون بدهد یا از شما بخواهد چند روز دیگر برای تکرار سونوگرافی به مطب بازگردید.

برای شنیدن صدای قلب جنین از چه ابزاری استفاده می شود؟

در اولین اسکن، پزشک یا تکنیسین سونوگرافی از سونوی واژینال یا سونوگرافی شکمی دو بعدی یا سه بعدی استفاده می کند. سونوگرافی واژینال در اوایل بارداری برای بدست آوردن تصویر واضح از رویان استفاده می شود. سونوگرافی سه بعدی به پزشک اجازه می دهد تا عرض، طول و عمق جنین و اندام های شما را ببیند.

آیا می توانید با گوش صدای قلب جنین را شنید؟

تشخیص ضربان قلب جنین با گوش اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت است. اما برخی مادران ادعا می کنند که می توانند ضربان قلب جنین را از طریق شکم بشنوند. این موضوع اواخر سه ماهه دوم و سوم در اتاق آرام امکان پذیر است.

اگر نمی توانید ضدای ضربان قلب جنین را در خانه بشنوید نگران نشوید. اگر نگران ضربان قلب جنین هستید، بهترین گزینه مراجعه به پزشک است. پزشک می تواند برای اطمینان از طبیعی بودن ضربان قلب جنین قرار سونوگرام بگذارد.

آیا برای شنیدن ضربان قلب جنین می توانید از اپلیکیشن استفاده کنید؟

اکنون صدها اپلیکیشن و ابزار وجود دارد که به مادران می گوید می توانید به صدای قلب جنین در خانه گوش دهید. اما پزشک نسبت به استفاده از این ابزارها در خانه هشدار خواهد داد. کیفیت این اپلیکیشن ها و ابزارها بسیار متفاوت است. ممکن است خوانش اشتباهی از ضربان قلب به شما بدهد و باعث نگرانی بیهوده شما شود. از پزشک در مورد ابزار توصیه شده در خانه سؤال کنید. آن ها می توانند به شما بگویند استفاده از کدام ابزار در خانه بی خطر است.

تغییرات ضربان قلب در طول بارداری

در طول بارداری، ضربان قلب تغییر می کند. قلب جنین در هفته های اول بارداری بین ۹۰ تا ۱۱۰ در دقیقه می تپد. حدود هفته های ۹ تا ۱۰ افزایش می یابد و به اوج ۱۴۰ تا ۱۷۰ بار در دقیقه می رسد. پس از آن در سه ماهه دوم و سوم ضربان قلب طبیعی جنین بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ ارزیابی می شود. یادتان باشد که ضربان قلب جنین در طول بارداری ممکن است تغییر کند.

اگر ضربان قلب جنین زیادی آهسته یا سریع یا نامنظم باشد این امر می تواند باعث نگرانی پزشک شود. احتمال کمی وجود دارد که جنین به عارضه قلبی مبتلا باشد. برای همین است که پزشک در اولین جلسه ملاقات ضربان قلب جنین را بررسی می کند. اگر پزشک درباره قلب جنین نگرانی داشته باشد، ممکن است برای بررسی بیشتر دستور قلب نگاری جنینی بدهد.

نتیجه

پزشک صدای قلب جنین شما را در هر نوبت ملاقات بررسی می کند. ممکن است بتوانید از هفته ششم ضربان قلب او را بشنوید. اگر نگران ضربان قلب جنین خود هستید با پزشک مشورت کنید. گروه پزشکی از نزدیک ضربان قلب جنین را در طول مدت بارداری و زایمان تحت نظر خواهند داشت.

مطالعه بیشتر:

رابطه ضربان قلب جنین در سونوگرافی و سقط جنین

ضربان قلب نرمال جنین، منظور از تعداد ضربان قلب نرمال چیست؟

اولین تپش قلب و اولین حرکت های جنین چه زمانی شروع می شود؟

غیر طبیعی بودن ضربان قلب جنین، بالا بودن ضربان قلب جنین، کم بودن ضربان قلب جنین

?پرسش و پاسخ های صدای قلب جنین

تعداد ضربان قلب جنین چقدر باید باشد؟

ضربان قلب جنین در هفته های ۶ تا ۷ باید بین ۹۰ تا ۱۱۰ ضربان در دقیقه باشد. در هفته نهم ضربان جنین به ۱۴۰ تا ۱۷۰ می رسد.

اگر صدای قلب جنین در هفته هشتم شنیده نشود، چه خواهد شد؟

اگر ضربانی تشخیص داده نشود، پزشک اندازه های جنین را بررسی می کند. اگر طول تاج تا کپل بیشتر از ۵ میلی متر باشد و ضربانی وجود نداشته باشد این موضوع مایه نگرانی پزشک خواهد شد. پس از هفته ششم، اگر کیسه بارداری وجود نداشته باشد پزشک را نگران می کند. ممکن است برای تایید بارداری آزمایش خون بدهد یا از شما بخواهد چند روز دیگر برای تکرار سونوگرافی به مطب بازگردید.

آیا می توان با گوش صدای قلب جنین را شنید؟

تشخیص ضربان قلب جنین با گوش اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت است. اما برخی مادران ادعا می کنند که می توانند ضربان قلب جنین را از طریق شکم بشنوند. این موضوع اواخر سه ماهه دوم و سوم در اتاق آرام امکان پذیر است.

آیا برای شنیدن ضربان قلب جنین می توانید از اپلیکیشن استفاده کنید؟

کیفیت این اپلیکیشن ها و ابزارها بسیار متفاوت است. ممکن است خوانش اشتباهی از ضربان قلب به شما بدهد و باعث نگرانی بیهوده شما شود

منبع: healthline