The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

وزن طبیعی جنین در بارداری در هفته ها و ماه های مختلف بارداری

اطلاع از وزن طبیعی جنین در بارداری به پزشک کمک خواهد کرد تا با کمک اطلاعاتی که از سونوگرافی مادران دریافت می کند و تطابق آنها با جدول وزن نرمال جنین در بارداری بررسی کند که آیا جنین در هفته های مختلف بارداری رشد مناسبی دارد؟ آیا علیرغم تمامی تفاوت های ژنتیکی، وزن جنین نسبت به سن بارداری او مناسب است؟ برای اطلاع از وزن طبیعی جنین در بارداری جدول گرداوری شده در این مطلب را مشاهده کنید.

وزن طبیعی جنین در بارداری

به محض آنکه به باردار بودن خود پی بردید به منظور اطمینان از روند سالم رشد و تکامل جنین باید به عادات غذایی، ورزش و سبک زندگی خود توجه ویژه ای داشته باشید. داشتن یک نوزاد سالم بزرگترین آرزوی هر مادری است و از سویی دیگر وزن جنین در بارداری به عنوان یک عامل تعیین کننده نقش بسیار مهمی را در سلامت نوزاد شما در هنگام تولد خواهد داشت.

وزن طبیعی جنین در بارداری چگونه محاسبه می شود؟   

اغلب مادران باردار نخستین سونوگرافی خود را در سه ماهه اول بارداری انجام می دهند. متخصص سونوگرافی برای بررسی رشد و نمو جنین از روش های مختلف اندازه گیری استفاده می کند. بخش های مختلفی از بدن جنین که در هر بار مراجعه توسط متخصص سونوگرافی اندازه گیری می شود عبارتند از:

FL  طول استخوان ران

HC  اندازه دور سر

AC  اندازه دور شکم

OFD  قطر اکسیپیتوفرونتال

BPD  اندازه بزرگترین قطر سر

HL  اندازه استخوان بازو

در ادامه رادیولوژیست بر اساس این پارامترهای سونوگرافیک میزان وزن جنین و سن حاملگی را تعین می کند. علاوه بر آن تاریخ تقریبی زایمان نیز محاسبه خواهد شد. اگرچه برآورد تاریخ زایمان ممکن است از دقت چندانی برخوردار نباشد ولی به پزشک در پایش رشد جنین کمک بسیار موثری می کند.

وزن طبیعی جنین در هفته های مختلف بارداری چقدر است؟

میزان رشد هر جنین با جنین دیگر متفاوت است. بنابراین در نمودار زیر فقط یک تصویر کلی به صورت میانگین از تغییرات وزن جنین ارائه شده و بیانگر وزن قطعی جنین در طول هفته های بارداری نیست.

جدول وزن طبیعی جنین در بارداری

هفته بارداری

متوسط وزن جنین به گرم

8

1

9

2

10

4

11

7

12

14

13

23

14

43

15

70

16

100

17

140

 وزن طبیعی جنین در هفته ۱۸ بارداری

190

19

240

20

300

21

360

22

430

23

501

24

600

25

660

26

760

27

875

 وزن طبیعی جنین در هفته 28 بارداری

1005

 وزن نرمال جنین در هفته 29 بارداری

1153

 وزن نرمال جنین در هفته 30 بارداری

1319

 وزن طبیعی جنین در هفته 31 بارداری

1502

32

1702

 وزن طبیعی جنین در هفته ۳۳ بارداری

1918

34

2146

35

2383

 وزن نرمال جنین در هفته ۳۶ بارداری

2622

 وزن نرمال جنین در هفته 37 بارداری

2859

38

3083

39

3288

40

3462

41

3597

42

3685

 برای آگاهی از عدد دقیق سن بارداری خود می توانید از ابزار تقویم بارداری استفاده کنید.

می توانید اطلاعات درج شده در جدول وزن طبیعی جنین در بارداری را با یافته های سونوگرافی خودتان مقایسه کنید، اما همواره به یاد داشته باشید که این داده ها به شکل میانگین مطرح شده اند و کمتر بودن و یا بیشتر بودن وزن جنین شما نسبت به این جدول الزاما به معنای رشد بیش از حد و یا رشد نامناسب او نخواهد بود.

 

بیشتر بدانید:

1- رشد جنین در سه ماهه اول بارداری

2- رشد جنین در سه ماهه دوم بارداری

3- رشد جنین در سه ماهه سوم بارداری

4- وزن طبیعی جنین در هفته های مختلف بارداری (به همراه جدول و نمودار)

4-