The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

ضخامت آندومتر نرمال چقدره و آن را چگونه اندازه گیری می کنند؟

اندومتر درونی ترین لایه از جدار سه لایه رحم است که ضخامت ان در روزهای مختلف از سیکل ماهانه دستخوش تغییرات بسیار زیادی می شود. این تغییرات که تحت تاثیر افت و خیز مقدار هورمون های استروزن و پروژسترون تولید شده توسط تخمدان ها رخ می دهد، بر روی توان باروری افراد تاثیر بسیار زیادی می گذارد. باتوجه به اهمیت ضخامت این لایه برای لانه گزینی جنین در این مطلب قصد داریم ضمن ارائه جدول ضخامت طبیعی اندومتر در روزهای مختلف سیکل، برایتان شرح دهیم که ضخامت آندومتر نرمال چقدره؟

در مورد ضخامت آندومتر چه می دانید

آندومتر پوشش دیواره رحم و یکی از معدود اندامهای بدن انسان است که در طول سالهای باروری یک خانم، هر ماه از نظر اندازه تغییر می کند. به عنوان بخشی از چرخه قاعدگی، هر ماه بدن آندومتر را برای میزبانی از جنین آماده می کند. به همین ترتیب ضخامت آندومتر در طی فرایند تغییرات هورمونی افزایش و کاهش می یابد. اگر بارداری رخ ندهد، دو هورمون استروژن و پروژسترون، چرخه های رشد آندومتر و دفع آن را از طریق قاعدگی کنترل می کنند. در این مقاله به بررسی محدوده طبیعی ضخامت آندومتر می پردازیم و به شما می گوییم که ضخامت اندومتر طبیعی چقدره.

ضخامت آندومتر نرمال چقدره

پزشک ضخامت اندومتر را با استفاده از سونوگرافی اندازه گیری می کند. ضخامت طبیعی آندومتر در طول زندگی فرد، از کودکی تا بلوغ جنسی، سالهای باروری و بعد از یائسگی تغییر خواهد کرد.

در آزمایشات تصویربرداری از دختران جوان که هنوز قاعدگی در آنها آغاز نشده است، آندومتر وجود دارد اما ضخامت آن نسبت به مراحل بعدی زندگی کمتر است.

 آندومتر در هنگام قاعدگی نازک ترین حد ممکن است  و معمولاً بین 2-4 میلی متر ضخامت دارد.

نیمه اول مرحله تکثیر تقریباً از روز 6 تا 14 چرخه قاعدگی یعنی فاصله زمانی بین پایان یک قاعدگی، هنگام قطع خونریزی و قبل از تخمک گذاری بعدی، آغاز می شود. در این مرحله، آندومتر شروع به ضخیم شدن می کند و ممکن است بین 5-7 میلی متر اندازه گیری شود.

با پیشرفت چرخه و حرکت به سمت تخمک گذاری، آندومتر ضخیم تر  شده و به حدود 11 میلی متر می رسد.

تقریباً روز 14 قاعدگی، هورمون ها باعث آزاد شدن تخمک می شوند. طی این مرحله یعنی فاز ترشحی، ضخامت آندومتر در بیشترین حد خود و حدود 16 میلی متر است.

اهمیت ضخامت اندومتر برای بارداری

ضخامت آندومتر در بارداری اهمیت دارد. متخصصان بهترین شرایط برای یک بارداری سالم و کامل را مربوط به آندومتری می دانند که نه خیلی نازک و نه خیلی ضخیم باشد. به این ترتیب جنین می تواند به خوبی در دیواره رحم لانه گزینی کرده و تغذیه نماید. با گذشت سن بارداری، اندومتر ضخیم تر خواهد شد. ضخامت آندومتر در هفته های اول بارداری در اثر واکنش دسیدوایی رو به افزایش می گذارد تا بستر مناسبی برای رشد جنین فراهم کند.

ضخامت اندومتر را چگونه اندازه گیری می کنند؟

رایج ترین روش برای اندازه گیری ضخامت آندومتر، سونوگرافی است. به خصوص اگر در فرد خونریزی غیرطبیعی واژینال گزارش شده باشد، از این روش استفاده می شود. اگر به دلیل موقعیت رحم یا سایر شرایط امکان استفاده از سونوگرافی وجود نداشته باشد، می توان به کمک ام ار آی ضخامت آندومتر را اندازه گیری کرد.

  جدول ضخامت اندومتر

اگر می خواهید بدانید که ضخامت آندومتر نرمال چقدره، خلاصه این مطلب را در قالب جدولی ساده برای شما گردآوری کرده ایم.

 

روز در سیکل

ضخامت (میلی متر)

مرحله اندومتر

4 - 1

4 تا 2

قاعدگی (خونریزی)

10- 5

8 تا 4

فولیکولی (تکثیری)

17 - 11

10 تا 6

تخمک گذاری

28 - 18

14 تا 7

لوتئال (ترشحی)

 جال که می توانید ضخامت آندومتر نرمال چقدره، می توانید اعداد ذکر شده در برگه سونوگرافی رحمی خود را با اعداد جدول مربوطه مقایسه کنید و درصورت لزوم از راهنمایی های پزشک متخصص بهره ببرید.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327036.php#outlook