The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا آزواسپرمی درمان دارد و امکان پدر شدن افراد وجود دارد؟

اسپرم ها به سلول های جنسی مردان گفته می شود که در طی فرآیند اسپرماتوژنز در درون بیضه ها تولید شده، بالغ می شوند و سپس طی فرآیندی به نام انزال از درون بیضه های خارج خواهند شد. در هر یک سی سی از مایع منی به طور متوسط 20 ملیون اسپرم وجود دارد که یکی از موارد اساسی برای کافی بودن قدرت باروری مردان است. عدم وجود اسپرم در مایع منی آزواسپرمی نامیده می شود. باتوجه به اهمیت وجود اسپرم برای بارداری، آیا آزواسپرمی درمان دارد؟ آیا آزواسپرمی درمان می شود و امکان پدر شدن افراد مبتلا به این عارضه وجود دارد؟

آزواسپرمی و یا اسپرم صفر به شرایطی اطلاق می شود که در بررسی های میکروسکوپی هیچ اسپرمی در درون مایع منی مشاهده نمی شود. این عارضه به دو نوع انسدادی و غیر انسدادی دسته بندی می شود. در آزواسپرمی انسدادی اسپرم در درون بیضه تولید می شود اما به علت انسداد در بخشی از مجاری خروجی از اپیدیدیم تا پیشابراه، امکان خروج اسپرم وجود نداشته و مایع منی فاقد اسپرم است. در آزواسپرمی غیر انسدادی، هیچ سدی در مجرای خروج سلولهای جنسی نیست بلکه اسپرم ها به علل گوناگونی از جمله واریکوسل، نهان بیضه گی و ... اصلا تولید نمی شوند.

درمان آزواسپرمی

ابتدا از فرد مراجعه کننده یک نمونه اسپرم گرفته شده و آن را در زیر میکروسکوپ با دقت بررسی می کنند. اگر به نظر برسد که در نمونه اسپرم وجود ندارد، آن را به دقت سانتریفیوژ خواهند کرد. این کار اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا در صورت وجود تعداد بسیار اندکی اسپرم در نمونه، به این وسیله قابل تشخیص خواهد بود. مشاهده شدن تعداد بسیار کمی اسپرم در نمونه مورد نظر به این روش، احتمال مطرح بودن آزواسپرمی انسدادی را رد خواهد کرد. درمان قطعی اسپرم صفر و یا آزو اسپرمی به نوع و علت آن بستگی دارد.

درمان آزواسپرمی انسدادی، بازسازی میکروجراحی

در موارد آزواسپرمی انسدادی، انسداد اغلب با بازسازی میکروجراحی یا آندوسکوپی ترمیم می شود. این جراحی پیچیده باید توسط پزشک حاذق که از تجربه کافی در این حوزه برخودار است، انجام گیرد. پزشک با مشخص کردن محل انسداد، آن را رفع و ترمیم می کند تا جریان طبیعی اسپرم در مجرای انتقال، برقرار گردد. 

آیا آزواسپرمی غیر انسدادی درمان دارد؟

درمان آزواسپرمی غیر انسدادی اندکی دشوارتر خواهد بود. درواقع اگر اسپرم به طور طبیعی تولید نشود، می توان از روشهای درمانی برای تولید نطفه استفاده کرد. همچنین زوجین می توانند در درمانهای کمک باروری از اسپرم بازیابی شده از بیضه استفاده کنند. پزشک برای گرفتن اسپرم و برای اینکه آسیب کمتری به بیضه وارد شود از راهبردهای خاصی بهره می گیرد. نمونه برداری سوزنی ظریف (FNA) و بازیابی اسپرم بیضه از طریق ریز کالبد شکافی رویکردهای موفق درمانی هستند.

نکته بسیار مهم ان است که امروزه بیشتر مشکلات باروری قابل درمان هستند، در این میان معمولا آزواسپرمی درمان دارد و فرد می تواند لذت پدر شدن را تجربه کند.

https://www.theturekclinic.com/azoospermic-azoospermia-no-sperm-count-causees-treatment-hope-success-stories-definition-semen-analysis-sperm-produc-blockage/

 

بیشتر بدانید:

1- 7 دلیل ضعیف شدن اسپرم و قدرت باروری

2- آزمایش اسپرم یا اسپرموگرام چیست و چگونه تفسیر می شود؟

3- چه تعداد اسپرم برای بارداری نیاز است؟

4- 9 روش حفظ کیفیت اسپرم مردان