زیاد بودن آب دور جنین در هفته 37 خطرناک است؟!

زیاد بودن آب دور جنین به شرایطی اطلاق می شود که در آن مقدار AFI یا اندکس مایع آمنیوتیک از عدد خاصی نسبت به سن بارداری بیشتر باشد. در این شرایط پلی هیدر آمنیوس برای جنین مطرح می شود. لازم به ذکر است که زیاد بودن اب دور جنین به خودی خود خطرناک نیست اما می تواند نشانه ای از یک اختلال رشدی در جنین همانند آترزی روده و یا یک بیماری در مادر همانند دیابت باشد.

فرشته کوچک شما در درون بدنتان داخل فضایی پر از مایع قرار گرفته است. این مایع که توسط کیسه آب محصور شده و به آن مایع امنیوتیک و یا مایع دور جنین گفته می شود درهفته های مختلف بارداری باید در یک رنج نرمال قرار داشته باشد.

 با کمک سونوگرافی می توان اندازه آب دو جنین را بررسی کرد که به آن اندکس مایع آمنیوتیک AFI گفته می شود. درصورتی که مقدار این عدد از حد خاصی با توجه به سن بارداری بیشتر باشد به آن پلی هیدر آمنیوس یا زیاد بودن آب دور جنین می گویند.

 افزایش مایع آمنیوتیک، پلی هیدر آمنیوس، زیاد بودن آب دور جنین

افزایش مایع آمنیوتیک با نام پزشکی پلی هیدرآمنیوس شناخته می شود و بیشتر در بارداری های چندقلویی شیوع دارد، زیرا در این موارد مادر بیشتر در معرض دیابت بارداری قرار دارد.

به گفته‌ی دکتر الیوت، دلیل دیگر افزایش مایع آمنیوتیک مربوط به ناهنجاری‌های کروموزومی و بیشتر نواقص جسمانی جنین می شود، رایج ترین نقص جسمانی جنین انسداد روده (آترزی روده) است که مانع که بلعیدن یا جریان داشتن مایع آمنیوتیک می شود، همچنین افزایش مایع آمنیوتیک می تواند نشانه نارسایی قلب یا نوعی عفونت در جنین باشد.  

آیا زیاد بودن آب دور جنین خطرناک است؟

دکتر الیوت معتقد است افزایش مایع آمنیوتیک نشانه وجود یک اختلال اساسی است. اگر این مایع بیش از حد طبیعی افزایش یابد، خطرات زیادی همچون زایمان زودرس، پارگی زودهنگام کیسه آب و خروج بندناف پیش از زایمان مادر باردار را تهدید می کند. با افزایش مایع اطراف جنین، او به سختی می تواند خود را در وضعیت سرپایین قرار دهد و ممکن است به صورت عرضی و یا نشسته (بریچ) قرار گیرد.  

در موارد شدید، خطر پارگی جفت یا جدا شدن جفت از دیواره‌ی رحم پیش از زایمان وجود دارد که نتایج فاجعه باری به همراه خواهد داشت.

به گفته‌ی دکتر الیوت، عوارض زیاد بودن آب دور جنین گاهی پس از زایمان نیز ادامه دارد، بطور مثال زیاد بودن آب دور جنین در هفته 37 سبب کشش بیش از حد جدار عضلانی رحم خواهد شد. رحمی که در طول بارداری به شدت کشش پیدا کرده و بزرگ شده، پس از زایمان شل شده و به سختی می تواند به شکل قبل خود بازگردد و منقبض شود. به این عارضه ضعف رحم یا آتونی رحم می گویند.

 

بیشتر بدانید:

1- اندازه گیری حجم مایع آمنیوتیک در بارداری (آزمایش مایع آمنیوتیک)

2- مایع آمنیوتیک چیست و چه وظایفی دارد؟

3- پلی هیدرآمنیوس یا افزایش مایع آمنیوتیک

4- عوارض یا خطرات زیاد از حد مایع آمنیوتیک (مایع دور جنین)