رابطه بین عدد بتا و جنسیت جنین چیست وآیا عدد بتا متفاوت است؟

امروزه صحبت هایی درمورد رابطه بین عدد بتا و جنسیت جنین به گوش می رسد و برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ادعا می کنند که می توانند در اوایل بارداری از روی عدد بتا (عدد مربوط به هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی یا همان hCG) جنسیت جنین را تشخیص دهند. در این مطلب شرح خواهیم داد که ارتباط عدد بتا و جنسیت جنین چگونه است؟ آیا عدد بتا یا همان مقدار هورمون ترشح شده از جفت در جریان خون مادر در بارداری های دختر و پسر با هم متفاوت است یا نه؟

عدد بتا نشان دهنده جنسیت جنین از هفته سوم بارداری قابل تشخیص است

از روزگاران گذشته، مادربزرگ ها و قدیمی ها داستان های زیادی درباره تعیین جنسیت جنین نقل می کردند. اما آنچه امروزه پزشکان با اطمینان از آن یاد می کنند تفاوت سطح هورمون (hCG) سرم مادری یا همان عدد بتا در مادران باردار است. پزشکان معتقدند چنانچه جنین دختر باشد مقدار این سرم در سه ماهه دوم و سوم بارداری بیشتر خواهد بود. پژوهش های اخیر نشان می دهند تفاوت های هورمونی تنها با گذشت کمتر از سه هفته از بارداری ظاهر می شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر جنین بر هورمونهای مادری می پردازیم.

گروهی از پزشکان در موسسه ژنتیک یک مرکز پزشکی 347 مادر باردار را که از طریق لقاح مصنوعی باردار شده بودند درمورد رابطه بین عدد بتا و جنسیت جنین، بررسی کرده و سطح  HCG سرم مادری را بین 14 تا 20 روز پس از لقاح مورد آزمایش قرار دادند. اوایل روز شانزدهم تفاوت هایی آشکار شد. به این ترتیب سه هفته پس از بارداری، صرف نظر از عواملی چون بارداری های قبلی یا سن مادر، جنین دختر 5/18 درصد سطح هورمون بیشتری نسبت به همتایان پسر نشان داد.

پی بردن به تفاوت های مربوط به جنسیت در اوایل بارداری به توضیح چگونگی بروز آن کمک می کند. پژوهش های قبلی انجام شده در خصوص عدد بتا پایین و جنسیت جنین حاکی از آن است که ژنهای روی کروموزوم X که بیان پروتئینی را تنظیم می کنند احتمالاً در حضور جنین دختر بیش از حد فعال (بیان) می شوند یا به عبارت دیگر هورمون های جنین نر می توانند hCG سرم مادری را سرکوب کنند. از آنجا که غده های تولید کننده هورمون های جنین در سه هفته اول بارداری تولید نمی شوند، می توان نتیجه گرفت که در بیان ژنی توسط جفت جنین دختر در مقایسه با جنین پسر تفاوت وجود دارد.

این تفاوت ها درمورد رابطه بین عدد بتا و جنسیت جنین، به تنهایی نمی تواند جنسیت جنین را در اوایل بارداری به طور صحیح پیش بینی کند. به گفته پزشکان در تعداد کمی از مادران باردار، سطح HCG سرم مادری به اندازه ای کم یا زیاد می شود که بتوان بر اساس آن جنسیت جنین را در هفته سوم پیش بینی کرد. چنانچه نشانگرهای دیگری به دست آیند که تفاوت های اولیه جنسیت را نشان دهند، با قاطعیت بیشتری می توان اظهارنظر کرد. تا آن زمان هم پدر و مادرها باید برای تعیین رنگ سیسمونی کمی بیشتر صبر کنند.

 بیشتر بدانید:

 بتای پایین بارداری نشانه چیست؟

مقدار عدد بتا در بارداری دوقلو چقدر است؟

 مقدار عدد بتا در حاملگی خارج رحمی چقدر است؟

 تفسیر آزمایش خون بارداری بتا beta hcg چگونه است؟

منبع: sledgeificamerican